Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Định Cư Mỹ – Lịch Thị Thực Tháng 10/ 2018

Nhận tin tức mới
Định Cư Mỹ – Lịch Thị Thực Tháng 10/ 2018
13/09/2018

Theo bản tin visa tháng 10/2018, Trung Tâm Thị Thực Quốc Gia Mỹ (NVC) hiện đang cấp visa cho nhà đầu tư EB-5 trực tiếp của Việt Nam có Ngày Ưu Tiên trước ngày 01/01/2016, tuy nhiên, NVC sẽ chưa xử lý hồ sơ của các nhà đầu tư EB-5 gián tiếp của Việt Nam trong tháng 10/2018.

  • EB-1: Lao động ưu tiên: chiếm 28.6% mức toàn cầu, cộng thêm số lượng visa không sử dụng diện EB-4, EB-5.
  • EB-2: Lao động có bằng cấp cao và khả năng vượt trội:  chiếm 28.6% mức toàn cầu, cộng thêm số lượng visa không sử dụng diện EB1.
  • EB-3: Lao động tay nghề và các lao động khác: chiếm 28.6% mức toàn cầu, cộng thêm số lượng visa không sử dụng diện EB-1, EB-2, không vượt quá 10,000 visa cho khối “lao động khác”.
  • EB-4: Di dân đặc biệt: chiếm 7.1% mức toàn cầu.
  • EB5: Khối tạo việc làm:  chiếm 7.1% mức toàn cầu, không dưới 3,000 visa dành cho nhà đầu tư vào các khu vực vùng nông thôn và có tỷ lệ thất nghiệp cao, và 3,000 visa dành cho nhà đầu tư vào các trung tâm khu vực theo luật Sec. 610 of Pub. L. 102-395.

Trên bảng dưới đây, ngày cho từng chương trình chỉ rõ lượng tồn đọng thụ lý; “C” có nghĩa là đang thụ lý hồ sơ hiện tại, điều này có nghĩa là số lượng visa có sẵn cho tất cả các ứng viên đủ chuẩn; và “U” nghĩa là không có sẵn, điều này có nghĩa là không có sẵn lượng visa được cấp. (Lưu ý:  lượng visa có sẵn chỉ dành cho những hồ sơ mà ngày ưu tiên sớm hơn ngày hạn mức theo danh sách dưới đây).

Employment- Based All Chargeability Areas Except Those Listed CHINA- mainland born El Salvador Guatemala Honduras INDIA MEXICO PHILIPPINES  VIETNAM
1st
01/04/2017
01/06/2016
01/04/2017
01/06/2016
01/04/2017
01/04/2017
01/04/2017
2nd
C
01/04/2015 C 26/03/2009 C
C
C
3rd C 01/06/2015 C
01/01/2009
C 01/06/2017 C
Other Workers
C
01/05/2007
C
01/01/2009
C 01/06/2017 C
4th
C
C
15/02/2016
C
22/10/2016
C
C
Certain Religious Workers
U
U U U U U U
5th
Non Regional Center (C5 and T5)
C
15/08/2014
C
C
C
C
01/01/2016
5th
Regional Center        (I5 and R5)
U U U U U U U

Ngày tiếp nhận đơn

Employment- Based All Chargeability Areas Except Those Listed CHINA- mainland born El Salvador Guatemala Honduras INDIA MEXICO PHILIPPINES
1st
01/06/2018
01/10/2017
01/06/2018
01/10/2017
01/06/2018
01/06/2018
2nd
C
15/06/2015 C 22/05/2009
C
C
3rd C
08/08/2015
C
01/10/2009
C 01/07/2017
Other Workers
C
01/06/2008
C
01/10/2009
C 01/07/2017
4th
C
C
01/05/2016 C C
C
Certain Religious Workers
C
C 01/05/2016 C C C
5th
Non Regional Center (C5 and T5)
C
01/10/2014
C
C
C
C
5th
Regional Center        (I5 and R5)
C 01/10/2014 C C C C

Dự đoán sau khi Việt Nam được cấp hạn mức visa mới của năm tài chính 2019 vào tháng sau (10/2018), lượng hồ sơ này sẽ tiếp tục được Trung Tâm Thị Thực Quốc Gia Mỹ xử lý.

QUÝ KHÁCH HÀNG CÓ NHU CẦU CẦN ĐƯỢC HỖ TRỢ TƯ VẤN HỒ SƠ ĐỊNH CƯ MỸ, XIN LIÊN HỆ:

Đặt lịch hẹn tư vấn:  Tel: (028) 38.290.430 | Email: vietnam@kornova.com