Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Định Cư Mỹ – Lịch Thị Thực Tháng 04/2018

Nhận tin tức mới
Định Cư Mỹ – Lịch Thị Thực Tháng 04/2018
19/03/2018

Theo số liệu thống kê của Trung Tâm Chiếu Khán Quốc Gia Mỹ (NVC), tổng số visa đã cấp cho nhà đầu tư EB-5 Việt Nam cùng gia đình trực hệ trong 4 tháng của năm tài chính 2018 (từ Tháng 10/2017 đến Tháng 01/2018) là 394 visa định cư (có 103 đương đơn chính và 291 người phụ thuộc).

Dựa trên thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ – Cục Lãnh sự cho lịch thị thực (visa) tháng 04/2018, chương trình EB-5 qua Trung Tâm Vùng vẫn đang trong tình trạng “Unavailable” cho tháng 04.

Nếu các nhà lập pháp Mỹ có các hành động trong việc gia hạn Chương trình EB-5 qua Trung Tâm Vùng vào ngày 23/04/2018 sắp tới thì tình trạng của Chương trình này sẽ chuyển qua “Current” ngay lập tức trong tháng 04 cho tất cả các nước bao gồm Việt Nam (trừ Trung Quốc).
LỊCH THỊ THỰC THÁNG 04.2018 CỦA TRUNG TÂM CHIẾU KHÁN QUỐC GIA MỸ (NVC) - THÔNG ĐIỆP ĐỎ CHO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ EB-5 VIỆT NAM
Tình trạng xét duyệt “Current” sẽ cho phép hồ sơ I-526 của nhà đầu tư EB-5 sau khi được chấp thuận bởi Cục Di Trú Mỹ (USCIS) sẽ được NVC thụ lý ngay tức khắc với thời gian xử lý từ 4-6 tháng, mà không quan tâm đến Ngày Ưu tiên (Priority Date) của bộ đơn hay Ngày Đáo Hạn Mặc Định (Final Action Date) viết tắt là FAD trên lịch visa hàng tháng của NVC.

Ngoài ra trong lịch visa tháng 04 của NVC, cũng có một thông báo đỏ cho nhà đầu tư EB-5 thông qua Trung Tâm Vùng của Việt Nam. Hiện lượng hồ sơ chờ cấp visa EB-5 tồn đọng tại NVC nhiều do hệ quả của việc gia hạn liên tục của chương trình, dẫn đến số lượng visa EB-5 của Việt Nam sẽ chắc chắn vượt mức hạn ngạch thị thực (quota visa) được cấp trong năm 2018 của Việt Nam.

Nói cách khác, sẽ không có bất kỳ visa EB-5 nào được cấp cho nhà đầu tư EB5 Việt Nam từ tháng 05/2018 cho đến hết tháng 09/2018. Tình trạng xét duyệt “Current” sẽ không còn, thay vào đó là FAD sẽ bắt đầu xuất hiện trong lịch visa từ tháng 05/2018 cho Việt Nam.

LỊCH THỊ THỰC THÁNG 04.2018 CỦA TRUNG TÂM CHIẾU KHÁN QUỐC GIA MỸ (NVC) - THÔNG ĐIỆP ĐỎ CHO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ EB-5 VIỆT NAM - 2
Các luật sư di trú đang gửi thông điệp đến các nhà đầu tư tiềm năng EB-5 Việt Nam là nếu muốn có Thẻ Xanh với mức đầu tư vẫn chỉ 500,000 USD và không muốn phải chờ lâu để được cấp Thẻ Xanh thì hãy nộp đơn I-526 trước ngày 23/03/2018 – ngày mà Chương trình EB-5 qua Trung tâm Vùng sẽ có những thay đổi đáng kể ảnh hưởng đến nhà đầu tư EB-5.

Hồ sơ khách hàng được Luật sư & Kornova hỗ trợ tư vấn và thụ lý

Đăng ký lịch hẹn tư vấn: Tel: (28) 3829 0430 | Email: vietnam@kornova.com