Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Cựu sinh viên NBYO Daniel Võ Ngọc thực hiện buổi biểu diễn cùng nhạc sĩ Piere André Doucet

Nhận tin tức mới
13/01/2012

Thân gởi đến Thành Viên NB NBYO & Sistema, cựu sinh viên, gia đình, và bạn bè:

Cựu sinh viên NBYO Daniel Võ Ngọc sẽ thực hiện một buổi biểu diễn vào Thứ tư, August 24th cùng với nhạc sĩ Piere André Doucet tại Mountain View Kỳ Giáo Hội tại Moncton. Buổi biểu diễn bắt đầu lúc 7:30 tối. Mountain View Kỳ Giáo Hội tọa lạc tại 85 Macbeath Avenue ở Moncton.

Lấy cảm hứng từ Chương trình Cổ Động Nhạc Khí Sistema NB 2011, Daniel mong muốn đóng góp tiền thu được từ buổi biểu diễn để giúp vào quỹ mua nhạc cụ cho Trung tâm Sistema ở Moncton và Saint John năm học sắp tới. Chúng tôi đánh giá rất cao tấm lòng của Daniel và Pierre hỗ trợ cho Chương Trình NB Sistema! Xin vui lòng chia sẻ thông báo này với bạn bè của bạn qua email và Facebook.

Daniel là một nghệ sĩ cello và cựu sinh viên của NBYO. Ông có bằng cử nhân Âm nhạc về trình tấu Cello. Pierre Andre có bằng Thạc sĩ âm nhạc từ é Universit de Montr Eal, và ông đã giành được một số các giải thưởng quốc gia và khu vực Đại Tây Dương.

Hãy đến hỗ trợ Daniel, Pierre André và Sistema NB thứ tư này nếu bạn có thể.

Chúc mừng!
Don

Don Matheson
Giám đốc điều hành NBYO
Văn phòng: 506-872-2973 / Điện thoại di động: 506-866-7920
Email: drmatheson@nbyo-ojnb.com
Website: www.nbyo-ojnb.ca