Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Chương Trình EB-5 Trung Tâm Khu Vực Hết Hạn Ngày 30 Tháng 9 Năm 2015

Nhận tin tức mới
07/04/2015

Chương trình di trú đầu tư EB5 đã có từ những năm đầu 1990, tuy nhiên sự phổ biến của chương trình chỉ thật sự bùng nổ trong những năm gần đây. Vào năm tài chính 2006, thời điểm mà chương trình trở nên phổ biến, đã có 802 visa EB5 được phát hành. Trong 3 quý đầu năm tài chính 2012, số lượng visa EB5 phát hành ở mức 7641. Quốc hội đang xem xét cải tổ dự luật di trú 1 cách toàn diện, do đó có thể dẫn đến việc thay đổi lớn về chương trình trong những năm sắp tới.

Chương trình di trú đầu tư EB5 cho phép người nước ngoài đầu tư ít nhất 500.000 USD trong một dự án đủ điều kiện tại Hoa Kỳ, tạo 10 công việc cho người lao động Mỹ và có được thẻ xanh cho bản thân, vợ chồng và con cái của họ. Với hình thức visa đầu tư này, Mỹ đã nhận được một nguồn tài chính khổng lồ từ các nhà đầu tư nước ngoài mà có thể đầu tư tại Mỹ và tạo công ăn việc làm cho người lao động Mỹ. Thị thực EB-5 đã đạt mức tăng 400% trong việc sử dụng hạn mức visa dành cho khối đầu tư trong hai (2) năm qua.

Ngày 28 tháng 9, Tổng thống Obama đã ký phê chuẩn Bill S. 3245 tái phê chuẩn ba năm cho chương trình trung tâm EB-5 khu vực thí điểm. Tái phê chuẩn này đã được Hạ viện thông qua trong một cuộc bỏ phiếu trước đó trong tháng, vào ngày 13 tháng 9 năm 2012. Theo phê chuẩn chương trình trung tâm EB-5 khu vực thí điểm được gia hạn cho đến ngày 30 Tháng 9 năm 2015.

Thượng nghị sĩ New York Charles Schumer muốn đưa chương trình EB-5 vào một dự luật độc lập và giữ cho chương trình ổn định vĩnh viễn. “Chương trình tạo ra vốn và tạo công ăn việc làm tại một thời điểm mà cả hai nguồn lực đều thiếu, đó là lý do tại sao chúng ta nên gia hạn vĩnh viễn chương trình” –  ông Schumer nói.

Tuy nhiên, có thể không được thông qua, một người trong quốc hội thừa nhận. Trong khi đó, các nhà đầu tư EB5 tiềm năng và các nhà phát triển đang lo ngại chương trình thay đổi, ông Stephen Yale-Loehr, một giáo sư luật tại Đại học Cornell cho biết.

“Bổn phận Quốc hội là tái phê duyệt  chương trình này”, ông nói. “Vấn đề là họ có thể làm điều đó một cách kịp thời hay không”

Luật sư di trú EB5 hệ thống dự án trường bán công tại Florida, bà Julie Ferguson nhận định: năm 2015, Quốc hội có thể nhân cơ hội này thực hiện những thay đổi quan trọng đối với chương trình EB5. Một trong số những thay đổi dự kiến là quốc hội có thể xem xét việc nâng hạn mức 10,000 visa mỗi năm, hoặc thay đổi cách tính số lượng visa dành cho dòng chương trình này. Đại diện liên minh lưỡng viện cũng đã trình dự luật bao gồm điều khoản đưa chương trình trung tâm khu vực EB5 thành chương trình dài hạn vĩnh viễn, tăng cường tính thống nhất và tăng tác động kinh tế.  Chúng tôi chờ làm việc cùng với quốc hội và các tổ chức hành chính của chính phủ trên vấn đề này và những dự thảo luật khác được thiết kế hướng đến tăng cường sự phát triển và ảnh hưởng của chương trình.

(Cre: Tin tổng hợp – Theo Irvine, California (PRWEB) &Theo Crain’s New York business, Greenaccess Newsletter 2/2015)