Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

septa

Danh sách tin

  • Tất Cả

  • Sự kiện

  • Tin tức

22/09/2017
Nhà Đầu Tư Việt Nam Của Dự Án DVRC Đã Có Phê Duyệt Đơn I-526 Chỉ Trong 8,6 Tháng

DVRC  tự hào thông báo về đơn chấp thuận I-526 đầu tiên của một nhà đầu tư Việt Nam cho dự án EB5 SEPTA với thời gian nhanh kỷ lục chỉ trong vòng 8,6 tháng. Cần lưu ý rằng thời gian xử lý hiện tại của USCIS cho I-526 là trung bình khoảng 22 tháng. […]

12/09/2017
Cập Nhật Phê Duyệt Hồ Sơ I-526 Từ Dự Án EB5 Septa

Tính đến 11 tháng 9 năm 2017, dự án EB5 – Septa -đã thuận lợi nhận được 129 phê duyệt I-526 với thời gian thụ lý đơn trung bình trong khoảng 9,91 tháng. Dự án Septa, tính đến tháng 6/2017 đã có hơn 140,4 triệu USD vốn đã đưa vào sử dụng, chiếm 17.3% tổng […]

22/09/2017
Nhà Đầu Tư Việt Nam Của Dự Án DVRC Đã Có Phê Duyệt Đơn I-526 Chỉ Trong 8,6 Tháng

DVRC  tự hào thông báo về đơn chấp thuận I-526 đầu tiên của một nhà đầu tư Việt Nam cho dự án EB5 SEPTA với thời gian nhanh kỷ lục chỉ trong vòng 8,6 tháng. Cần lưu ý rằng thời gian xử lý hiện tại của USCIS cho I-526 là trung bình khoảng 22 tháng. […]

12/09/2017
Cập Nhật Phê Duyệt Hồ Sơ I-526 Từ Dự Án EB5 Septa

Tính đến 11 tháng 9 năm 2017, dự án EB5 – Septa -đã thuận lợi nhận được 129 phê duyệt I-526 với thời gian thụ lý đơn trung bình trong khoảng 9,91 tháng. Dự án Septa, tính đến tháng 6/2017 đã có hơn 140,4 triệu USD vốn đã đưa vào sử dụng, chiếm 17.3% tổng […]