Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Cập Nhật Dự Án Central Park Tower – Trung Tâm Khu Vực Extell

Nhận tin tức mới
Cập Nhật Dự Án Central Park Tower – Trung Tâm Khu Vực Extell
23/08/2018

1.Cập nhật dự án Central Park Tower

CPT đã nhận được 311 I-526 phê duyệt/ tổng số 460 I-526 đã nộp

Số nhà đầu tư đăng ký đầu tư: ~460 nhà đầu tư

Số hồ sơ I-526 nhận phê duyệt: ~311 hồ sơ, trong thời gian trung bình 9-14 tháng

 • Dự án CPT đã nhận được phê duyệt hồ sơ dự án mẫu I-924.
 • Vốn EB5 chỉ chiếm 9% tổng vốn dự án.
 • Chỉ còn 140 suất đầu tư trên 600 suất thu hút.
 • Vốn chủ đầu tư chiếm tỷ trọng cao (62%).
 • 8,229 việc làm ước tính, đạt mức 13.7 công việc trên mỗi suất đầu tư.
 • Theo báo cáo I-924A mới nhất nộp vào Cục di trú (đính kèm) đến cuối năm tài chính 2017 (tháng 10/2017), dự án CPT ước tính tạo ra 11,278 việc làm – có nghĩa là mức chi tiêu và việc làm thực tế vượt xa so với báo cáo ước tính và so với mức yêu cầu 6000 công việc cho 600 nhà đầu tư. Dự án đã đủ điều kiện bảo đảm Thẻ Xanh vĩnh viễn cho 600 nhà đầu tư tham gia.
 • Đã xây dựng đến tầng 100 trên tổng số 131 tầng.
 • 460 I-526 đã nộp cho dự án CPT với 311 I-526 nhận phê duyệt trong thời gian kỷ lục 9-14 tháng so với mức trung bình tại USCIS là 20 tháng.
 • Khoản vay cấp cao được đảm bảo – là yếu tố đảm bảo hoàn thành cho dự án không phụ thuộc vốn vay EB-5.
 • Tháng 6/2018 bàn giao mặt bằng cho công ty thời trang Nordstrom và dự kiến khai trương đầu năm 2019.

2. Cập nhật thành tích trung tâm khu vực Extell

Trung tâm khu vực Extell đã hoàn vốn 100% cho 60 nhà đầu tư trong dự án đầu tiên (trong đó có 9 nhà đầu tư Việt Nam).
Trung tâm khu vực ENYRC

 • Hồ sơ I.526 đã nộp: ~1200.
 • Hồ sơ I.526 nhận phê duyệt: ~650.
 • Số thẻ Xanh có điều kiện cho gia đình nhà đầu tư: ~150 gia đình.
 • Số I.829 nhận phê duyệt: ~100.

Cập Nhật Dự Án Central Park Tower - Trung Tâm Khu Vực Extell

Cập Nhật Dự Án Central Park Tower - Trung Tâm Khu Vực Extell 1

Cập Nhật Dự Án Central Park Tower - Trung Tâm Khu Vực Extell 2

Cập Nhật Dự Án Central Park Tower - Trung Tâm Khu Vực Extell 3

Nội dung tham khảo: