Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Các Đề Xuất Thay Đổi Thuế Quan Trọng Của Tổng Thống Mỹ D. Trump

Nhận tin tức mới
Các Đề Xuất Thay Đổi Thuế Quan Trọng Của Tổng Thống Mỹ D. Trump
09/10/2017

Cuối Tháng 9, Chính phủ của Tổng thống Trump vừa đưa ra một bản kế hoạch trình Quốc hội xem xét gồm những thay đổi quan trọng về các mức thuế suất như sau:

  •  Mức thuế doanh nghiệp tối đa chỉ 15%.
  • Không thu thuế thu nhập liên quan với các cá nhân có thu nhập ít hơn 25,000 USD hoặc cả vợ chồng thu nhập ít hơn 50,000 USD.
  • Mức thuế cá nhân cao nhất là 25%.
  • Loại bỏ hoặc giảm các khoản được khấu trừ và lách thuế từ những người có thu nhập cao.

Ba biểu đồ minh họa cho đề xuất thuế thu nhập cá nhân: