Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Báo Cáo Số Lượng Thị Thực EB-5 Phát Hành Tháng 2.2023

Nhận tin tức mới
Báo Cáo Số Lượng Thị Thực EB-5 Phát Hành Tháng 2.2023
27/04/2023

Kornova gửi đến quý Anh/Chị tổng hợp số lượng thị thực EB-5 phát hành trong tháng 2.2023.

Trong tháng 2.2023 , đã có 35 visa diện EB5 phát hành cho nhà đầu tư và gia đình từ Việt Nam, tất cả 35 visa phát hành từ tại lãnh sự quán Mỹ tại TP. HCM và toàn bộ 35 visa dành cho chương trình đầu tư định cư EB5 Trung Tâm Vùng – khu vực ưu tiên thu hút đầu tư. Tháng 2 số lượng thị thực cấp cho nhà đầu tư Việt Nam giảm so với tháng 1 (44 visa).

Ghi chú:

Ký hiệu phân loại visa đầu tư:

  • Đầu tư trực tiếp khu vực không ưu tiên– C5
  • Đầu tư trực tiếp khu vực ưu tiên – T5
  • Đầu tư vào trung tâm vùng khu vực không ưu tiên – R5
  • Đầu tư vào trung tâm vùng khu vực ưu tiên – I5

Trong đó,

  • I.51: visa EB5 dành cho nhà đầu tư
  • I.52: visa EB5 dành cho vợ/chồng
  • I.53: visa EB5 dành cho con phụ thuộc

(Cre: State.gov)

Để được tư vấn chi tiết về giải pháp và định hướng hồ sơ EB5 cùng đội ngũ Luật sư di trú Miller Mayer, vui lòng liên hệ

Tel:  (028) 3829 0430 | Email: vietnam@kornova.com