Đầu tư định cư Châu Âu

ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ CHÂU ÂU

Các chương trình đầu tư định cư Châu Âu mang dến giải pháp quốc tịch thứ 2 cho nhà đầu tư bận rộn và cần sự linh động về cư trú và kinh doanh.

Các chương trình đầu tư định cư Châu Âu mang đến quyền công dân Khối Thịnh Vượng Chung Anh Quốc hoặc khối cộng đồng chung Châu Âu cho nhà đầu tư tùy theo từng khối nước mà nhà đầu tư tham gia. Điểm khác biệt lớn của các chương trình châu Âu là cơ hội bao gồm con lớn tuổi và cha mẹ, ông bà trong cùng 1 bộ đơn.

Nhà đầu tư chọn các chương trình đầu tư định cư Châu Âu thường cân nhắc trên 6 yếu tố


 • CHI PHÍ
  ĐẦU TƯ KINH TẾ

 • THỜI GIAN
  THỤ LÝ HỢP LÝ

 • SỰ LINH ĐỘNG
  TRONG YÊU CẦU CƯ TRÚ

 • QUYỀN LỢI MIỄN VISA ĐẾN CÁC QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI

 • QUYỀN LỢI ỔN ĐỊNH VÀ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CAO

 • CÁC YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN CHỨNG TỪ VÀ KINH DOANH


Đánh giá hồ sơ cá nhân trực tuyến

Kiểm tra tình trạng hồ sơ
Kiểm tra tình trạng hồ sơ di trú hoa kỳ

Kiểm tra tình trạng hồ sơ tại USCIS

Kiểm tra tình trạng bộ đơn di trú tại NVC

Kiểm tra tình trạng hồ sơ thị thực (du lịch và định cư)

Kiểm tra thông tin ngày ưu tiên đến lượt giải quyết hồ sơ di trú

Xem thêm

gửi câu hỏi đến kornova
Đăng ký nhận bản tin di trú
error: Content is protected !!