Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Lý Lịch Tư Pháp Số 2 Là Giấy Tờ Bắt Buộc Trong Hồ Sơ Định Cư

Nhận tin tức mới
Lý Lịch Tư Pháp Số 2 Là Giấy Tờ Bắt Buộc Trong Hồ Sơ Định Cư
17/11/2012

Lý lịch tư pháp số 2 là giấy tờ yêu cầu bắt buộc đối với hồ sơ xin thị thực định cư và thị thực hôn phu (hôn thê).

Bắt đầu từ ngày 01/11/2012, tất cả các đương đơn xin thị thực định cư và thị thưc hôn phu (hôn thê) sẽ được yêu cầu nộp Lý lịch tư pháp số 2, để thay thế cho Lý lịch tư pháp số 1, như một phần trong bộ hồ sơ xin thị thực.  Lý lịch tư pháp số 2 sẽ có giá trị 1 (một) năm dành cho những đương đơn từ 16 tuổi trở lên.

Để biết thêm thông tin về cách thức xin Lý lịch tư pháp số 2, vui lòng xem tại trang web: http://travel.state.gov/visa/fees/fees_5455.html?cid=8987

Phiếu lý lịch tư pháp số 1 là phiếu ghi các án tích chưa được xóa và không ghi các án tích đã được xóa; thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã chỉ ghi vào phiếu lý lịch tư pháp số 1 khi cá nhân, cơ quan, tổ chức có yêu cầu.

Phiếu lý lịch tư pháp số 2 là phiếu ghi đầy đủ các án tích, bao gồm án tích đã được xóa và chưa được xóa và thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã. Phiếu lý lịch tư pháp số 2 còn có thêm thông tin cha mẹ vợ chồng.