Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Viên Chức Lãnh Sự Quán Có Quyền Miễn Phỏng Vấn Đối Với Hồ Sơ Visa Không Định Cư Mỹ

Nhận tin tức mới
Viên Chức Lãnh Sự Quán Có Quyền Miễn Phỏng Vấn Đối Với Hồ Sơ Visa Không Định Cư Mỹ
22/09/2020

Ngoại trưởng Mỹ – ông  Pompeo – cùng với sự tham vấn của Bộ An Ninh Nội Địa Mỹ (DHS) đã tạm thời mở rộng quyền hạn của các viên chức lãnh sự quán để miễn yêu cầu phỏng vấn trực tiếp đối với những đương đơn xin thị thực không định cư.

Trước đây, chỉ những đương đơn nộp hồ sơ xin thị thực không định cư ( ví dụ: du lịch) đã có thị thực không định cư hết hạn trong vòng 12 tháng mới đủ điều kiện để được miễn phỏng vấn. Tổng thư ký văn phòng đã tạm thời kéo dài thời hạn hết hạn thành 24 tháng. Chính sách này có hiệu lực  cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Thay đổi này sẽ cho phép các viên chức lãnh sự tiếp tục thụ lý một số đơn xin thị thực không định cư. Đồng thời hạn chế số lượng đương đơn phải xuất hiện tại bộ phận lãnh sự. Nhờ vậy giúp giảm nguy cơ lây truyền bệnh COVID-19 cho những đương đơn khác và nhân viên lãnh sự.

Các đương đơn cần theo dõi trang web của đại sứ quán/ lãnh sự quán Mỹ gần nhất để biết thông tin chi tiết về những dịch vụ hiện đang có cũng như thông tin về tính đủ điều kiện và hướng dẫn nộp đơn xin thị thực mà không cần phỏng vấn.

(Cre: DOS)