Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Phản Hồi Về Việc Hối Thúc Công Ty Di Trú Và Gởi Câu Hỏi Về Tình Trạng Hồ Sơ

Nhận tin tức mới
Phản Hồi Về Việc Hối Thúc Công Ty Di Trú Và Gởi Câu Hỏi Về Tình Trạng Hồ Sơ
24/06/2015
Kính gởi các anh chị,

Cùng với việc nhiều anh chị, sau khi hồ sơ trong giai đoạn thụ lý hồ sơ tại tỉnh bang, tại các văn phòng cao ủy – đặc biệt khi hồ sơ qua các giai đoạn quan trọng như khám sức khỏe, gởi hộ chiếu – thường các anh chị rất hoang mang, lo lắng, sốt ruột và mong muốn hỏi thăm tỉnh bang, liên bang về tình trạng hồ sơ. Văn phòng Kornova xin chia sẻ cùng anh chị những lo lắng, sốt ruột về tình trạng hồ sơ đang chờ đợi này.

Tuy nhiên, anh chị vui lòng tham khảo thư dưới đây phát hành chính thức từ văn phòng cao ủy để cùng chia sẻ với Kornova, các văn phòng thụ lý hồ sơ di trú, Cao Ủy Canada về việc các văn phòng thụ lý hồ sơ di trú, Cao Ủy Canada mong muốn quý anh chị không gửi câu hỏi về tình trạng hồ sơ vì việc gởi câu hỏi này làm mất thời gian làm việc của viên chức di trú, vì trái với tập quán Canada trong việc tôn trọng thời gian làm việc của chính phủ và tránh làm phiền viên chức khi thụ lý hồ sơ.

Đồng thời, viên chức có liệt kê rõ các phương thức khác mà các văn phòng thụ lý hồ sơ di trú – Cao Ủy Canada – đã phát triển để đương đơn có thể trực tiếp theo dõi tình trạng hồ sơ của mình mà không làm phiền đến các viên chức xử lý hồ sơ.

Rất mong các anh chị chia sẻ, thông cảm và cùng giúp Kornova tôn trọng cũng như dành thời gian cho viên chức hoàn tất thủ tục thụ lý hồ sơ của các anh chị trong thời gian nhanh nhất.

Khi có yêu cầu cần bổ sung, làm rõ, các văn phòng thụ lý hồ sơ di trú, Cao Ủy Canada sẽ có văn bản chi tiết gởi đến anh chị cho tiến trình kế tiếp. Mong anh chị an tâm

Hiện tại Bộ Di Trú cũng tiến hành hàng hoạt thay đổi và cải tiến trong hệ thống di trú Canada, việc thay đổi này cũng một phần ảnh hưởng đến thời gian thụ lý hồ sơ của các anh chị, các anh chị có thể xem tin ở đây

Trân trọng,

Kornova Việt Nam

——————————————————————————————————————————————————————————–

Dear Sir/Madam,

Kính gửi quý ông/ bà,

Thank you for your enquiry to the Immigration Section of the High Commission of Canada in Singapore.
Cảm ơn đã liên hệ và gửi yêu cầu đến Cao Uỷ Canada tại Singapore.
This is in response to your request for an update on the status of your application.  We do our best to make sure everyone who has applied to immigrate to or visit Canada is provided with effective and efficient service.  We receive an enormous amount of correspondence daily.  Although we would like to respond to all of it, we recognize that it takes resources away from processing applications, which leads to longer processing times.  As a result, we do not provide detailed replies to applicants requesting a status update on their application.
Để trả lời câu hỏi của quý vị về tình trạng của hồ sơ. Chúng tôi làm hết sức để bảo đảm mọi người nộp đơn định cư và thăm Canada nhận được dịch vụ hiệu quả và nhanh chóng nhất. Chúng tôi nhận được số lượng khổng lồ các câu hỏi và thư tín hằng ngày. Cho dù mong muốn trả lời tường tận từng câu hỏi của quý vị, chúng tôi nhận ra rằng việc trả lời các câu hỏi này làm mất rất nhiều thời gian và nguồn lực đáng lẻ dành cho việc thụ lý hồ sơ, khiến cho tiến trình thụ lý hồ sơ kéo dài hơn.  Cho nên, chúng tôi sẽ không cung cấp câu trả lời chi tiết cho các đương đơn hỏi về tình trạng hồ sơ.

Applicants for permanent residence may check the basic status of their application on the Citizenship & Immigration Canada (CIC) website: Client Application Status: https://services3.cic.gc.ca/ecas/?app=ecas&lang=en
Các đương đơn nộp hồ sơ định cư có thể kiểm tra tình trạng cơ bản của hồ sơ trên website của Cục Di Trú và Quốc Tịch Canada (CIC) theo đường dẫn trên.

Applicants can also check the Processing Times page on our website for information about how long it takes for applications in the same category to be finalized: http://www.cic.gc.ca/english/information/times/perm-ec.asp
Các đương đơn cũng có thể kiểm tra trang thời gian thụ lý hồ sơ trên trang web của chúng tôi về thời gian thụ lý hồ sơ cho từng loại.

 

Please note that changes in the volume of new applications received and in the resources available to process them can lead to shorter or longer processing times.  Some applications, owing to their complexity, take longer to process than others.
Xin vui lòng lưu ý rằng sự tăng vọt về số lượng hồ sơ mới nhận và về nguồn lực hiện tại trong việc thụ lý hồ sơ có thể khiến thời gian thụ lý hồ sơ nhanh hơn hoặc lâu hơn. Nhiều hồ sơ, do mức độ phức tạp của hồ sơ cũng cần thời gian thụ lý dài hơn các hồ sơ khác.

 

We hope this information will be of assistance.
Chúng tôi hy vọng thông tin trên sẽ được quý vị hỗ trợ.

Sincerely,

Immigration Section | Section d’immigration
High Commission of Canada
Singapore | Singapour