Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Uscis Đưa Ra Dự Thảo Mới Cho Các Cuộc Phỏng Vấn Định Cư Mỹ Diện Lao Động

Nhận tin tức mới
Uscis Đưa Ra Dự Thảo Mới Cho Các Cuộc Phỏng Vấn Định Cư Mỹ Diện Lao Động
29/12/2017

Vào ngày 28 tháng 9 năm 2017, Cục Di Trú và Nhập Tịch Mỹ (USCIS) đã đưa ra các dự thảo về các cuộc phỏng vấn trực tiếp mới của USCIS đối với người nộp đơn theo diện lao động có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm 2017.

Các cuộc phỏng vấn sẽ được lên lịch bởi các văn phòng địa phương cho mỗi đương đơn đã nộp đơn I-485 sau ngày 6 tháng 3 năm 2017. Thông báo sẽ được gửi cho cả người nộp đơn và luật sư đại diện. Nếu cần thêm bằng chứng, USCIS sẽ yêu cầu trước khi phỏng vấn.

Tại cuộc phỏng vấn, các nhân viên sẽ xem lại các câu hỏi I-485, các tiêu chuẩn về điều kiện, kinh nghiệm làm việc và trình độ học vấn. Ngoài ra, nhân viên sẽ xác nhận mối quan hệ chính xác của các thành viên trong gia đình. USCIS sẽ xem xét việc miễn trừ phỏng vấn cho những người nộp đơn dưới mười bốn tuổi.

USCIS đã tăng nhân sự và dự đoán yêu cầu phỏng vấn mới sẽ chỉ có tác động nhỏ đến thời gian xử lý. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của chúng tôi vào năm 2017 thì thời gian xử lý đã tăng đáng kể thời gian cho tất cả đơn nộp.

(Cre: National Law Review)