Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Cục Di Trú Mỹ (USCIS) Cập Nhật Yêu Cầu Sinh Trắc Học Khi Nộp Đơn Nhập Quốc Tịch

Nhận tin tức mới
Cục Di Trú Mỹ (USCIS) Cập Nhật Yêu Cầu Sinh Trắc Học Khi Nộp Đơn Nhập Quốc Tịch
01/08/2017

Cục Di Trú Mỹ (USCIS) đã cập nhật hướng dẫn chính sách của mình trong Cẩm nang Chính sách của USCIS để xác định rằng mọi đương đơn nhập quốc tịch phải cung cấp thủ tục sinh trắc học (lấy dấu vân tay) bất kể tuổi tác, trừ khi người nộp đơn đủ điều kiện để xin miễn trừ lấy dấu vân tay vì các điều kiện y tế nhất định. Hướng dẫn có hiệu lực từ ngày 07/26/17.

Các điểm nổi bật của chính sách:

(1) Giải thích rằng tất cả các đương đơn xin nhập quốc tịch phải được lấy dấu vân tay bất kể tuổi tác, ngoại trừ người đủ điều kiện để xin miễn lấy dấu vân tay do các điều kiện y tế nhất định; Và
(2) Xác nhận rằng USCIS cung cấp chỗ ở để đáp ứng các yêu cầu về sinh trắc học cho những người nộp đơn nhất định không thể tham dự cuộc hẹn, bao gồm những người nộp đơn có khuyết tật hoặc những người đang ở nhà hoặc nhập viện.
USCIS cập nhật yêu cầu sinh trắc học khi nộp đơn nhập quốc tịch

(Cre: USCIS)