Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Khối Thịnh Vượng Anh

Cục Di Trú Mỹ (USCIS) Tiến Hành Bảo Trì Hệ Thống

Nhận tin tức mới
Cục Di Trú Mỹ (USCIS) Tiến Hành Bảo Trì Hệ Thống
05/08/2017

Theo thông tin chính thức từ Cục Di Trú Mỹ (USCIS), Cục Di Trú sẽ tiến hành bảo trì hệ thống vào Chủ nhật, ngày 6 tháng 8 năm 2017, từ 5 giờ sáng đến 6 giờ chiều (giờ vùng Đông Mỹ). 

Trong thời gian này, các công cụ trực tuyến có thể không truy cập được, bao gồm:

  • Kiểm tra tình trạng hồ sơ của tôi (Check My Case Status).
  • Yêu cầu điện tử (e-Request).
  • Thay đổi Địa chỉ Trực tuyến (Change of Address Online).
  • Kiểm tra thời gian thụ lý (Check Processing Times).
  • Xác định chẩn đoán dân sự (Civil Surgeon Locator).
  • Kiểm tra tình trạng FOIA (FOIA Status Check).
  • Tìm Văn phòng (Office Locator).
  • Biểu mẫu bằng Thư (Forms by Mail).

(Cre: USCIS)