Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Cục Di Trú Mỹ (USCIS) Tiến Hành Bảo Trì Hệ Thống

Nhận tin tức mới
Cục Di Trú Mỹ (USCIS) Tiến Hành Bảo Trì Hệ Thống
05/08/2017

Theo thông tin chính thức từ Cục Di Trú Mỹ (USCIS), Cục Di Trú sẽ tiến hành bảo trì hệ thống vào Chủ nhật, ngày 6 tháng 8 năm 2017, từ 5 giờ sáng đến 6 giờ chiều (giờ vùng Đông Mỹ). 

Trong thời gian này, các công cụ trực tuyến có thể không truy cập được, bao gồm:

  • Kiểm tra tình trạng hồ sơ của tôi (Check My Case Status).
  • Yêu cầu điện tử (e-Request).
  • Thay đổi Địa chỉ Trực tuyến (Change of Address Online).
  • Kiểm tra thời gian thụ lý (Check Processing Times).
  • Xác định chẩn đoán dân sự (Civil Surgeon Locator).
  • Kiểm tra tình trạng FOIA (FOIA Status Check).
  • Tìm Văn phòng (Office Locator).
  • Biểu mẫu bằng Thư (Forms by Mail).

(Cre: USCIS)