Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Tỷ Lệ Từ Chối Đơn I-129 Visa L-1B Lên Đến Gần 34% Trong Quý 4/2017

Nhận tin tức mới
Tỷ Lệ Từ Chối Đơn I-129 Visa L-1B Lên Đến Gần 34% Trong Quý 4/2017
28/12/2017

T L T CHI ĐƠN I-129 CỦA VISA L-1B LÊN ĐN GN 34% TRONG QUÝ 4/2017

Theo thống kê của Cục Di trú Mỹ – USCIS, số đơn bị từ chối của Đơn I-129 dành cho diện làm việc không định cư, thuyên chuyển công nhân tay nghề trong nội bộ công ty nước ngoài đầu tư vào Mỹ – L1B, của Quý 4, 2017 là 1,017 đơn (34%).

Tỷ lệ từ chối của năm 2015 và 2016 lần lượt là 25% và 24%.

Theo USCIS, Visa L-1B đảm bảo cho Công ty Mỹ thuyên chuyển nhân viên có trình độ tay nghề có liên quan đến ngành nghề đang hoạt động tại Mỹ được phép đến Mỹ để làm việc. Visa này cũng cho phép Công ty nước ngoài chưa có chi nhánh văn phòng tại Mỹ cũng được phép thuyên chuyển nhân viên có kinh nghiệm tới Mỹ để lo việc thành lập công ty. Công ty Mỹ tuyển dụng phải nộp đơn I-129, Đơn dành cho Lao động Không Định cư có nộp phí, cho nhân viên được thuyên chuyển.

Tỷ lệ từ chối cao của dòng chương trình L1 do yếu tố khắc khe và các qui định chi tiết của chương trình mà ít nhà đầu tư có thể thỏa điều kiện.

Tỷ lệ từ chối của chương trình L1 (tỷ lệ thành công ở mức 66%) là cao hơn so với chương trình EB5 (với tỷ lệ thành công lên đến hơn 90% cho bộ đơn I-526). Điều này khiến nhà đầu tư Việt Nam ưu tiên chọn lựa EB5 làm giải pháp định cư cho cả gia đình.

Giai đoạn Số lượng đơn nộp trong ký  Chấp thuận Tỷ lệ  Từ chối  Tỷ lệ  Số đơn chưa xử lý 
Năm tài chính tổng cộng
2015 13,626 10,368 75% 3,446 25% 3,081
2016 13,418 10,167 76% 3,242 26% 3,640
Năm tài chính 2017 theo quý
Quý 1 – tháng 10 – tháng 12 /2016  3,278 2,553 78% 715 22% 3,687
Quý 2 – tháng 1 – tháng 3 2017 3,548 2,637 77% 1,021 28% 3,591
Quý 3 – tháng 4 – tháng 6 2017 3,605 2,899 71% 1,162 29% 3,469
Quý 4 – tháng 7 -tháng 9 2017 3,034 2,537 66% 1,017 34% 2,533

(Cre: Cục di trú Mỹ -USCIS)