Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Tỷ Lệ Phê Duyệt Hồ Sơ I-526 Đầu Tư Định Cư Mỹ EB5 đạt đến 93% quý 4/2017

Nhận tin tức mới
23/12/2017

Theo báo cáo từ Cục Di Trú Mỹ (USCIS), tỷ lệ phệ duyệt hồ sơ I-526 đầu tư định cư Mỹ EB5 đạt đến 93% quý 4/2017 tăng lên từ mức 90% quý 3/2017. 

Tỷ lệ phê duyệt hồ sơ I-526 đầu tư định cư Mỹ EB5 đạt đến 93% cho toàn năm 2017, so với 81% năm 2016 và 89% năm 2015.

Chương trình Trung tâm Khu vực EB-5 một lần nữa gia hạn đến 19 tháng 1 năm 2018

Chương trình đầu tư định cư EB5 Mỹ với hàng loạt lần gia hạn và vẫn giữ nguyên mức đầu tư 500,000 USD trong suốt 2 năm vừa qua vừa gây ra tâm lý hoang mang vừa khiến nhà đầu tư đánh giá thấp nguy cơ mức đầu tư tối thiểu sẽ tăng và đặc biệt trong những kỳ gia hạn gần đây, thời hạn kéo dài ngày càng ngắn.

Ngày 22/12/2017, chương trình EB5 sẽ chính thức hết hạn theo lần gia hạn gần đây nhất và ngắn nhất. Quốc hội thông qua một nghị quyết liên tục để tài trợ ngân sách cho chính phủ Mỹ cho đến ngày 19 tháng 1 năm 2018.

Việc mở rộng chương trình Trung tâm Khu vực EB-5 hiện có là một phần được đưa vào nghị quyết.

Tỷ lệ phệ duyệt hồ sơ I-526 đầu tư định cư Mỹ EB5 đạt đến 93% quý 4/2017

Thay đổi sắp tới của Chương trình Trung tâm Khu vực EB-5 – Thời hạn cuối cùng cho mức đầu tư tăng lên đến 1,3 triệu USD là vào tháng 2 năm 2018

Thay đổi sắp tới của Chương trình Trung tâm Khu vực EB-5 đang tiến vào giai đoạn đúc kết cuối cùng. Sau kỳ hạn này, chương trình sẽ thay đổi lớn , đặc biệt là yêu cầu tăng mức đầu tư tối thiểu; sẽ không còn bất cứ gia hạn nào sau kỳ hạn cuối tháng 2/2018. Thời hạn đặt ra cho yêu cầu thay đổi của chương trình đã xác định là tháng 2/2018.

Đối với những người đang xem xét hoặc đã chuyển đầu tư 500.000 đô la Mỹ vào dự án Escaya, nếu chương trình EB5 tăng yêu cầu số tiền đầu tư tối thiểu mà chưa kịp hoàn tất hồ sơ trước hạn chót, HomeFed cam kết hoàn lại tiền đầu tư cho những nhà đầu tư không muốn tiến hành do yêu cầu tăng mức đầu tư.

Hơn hết, nhà đầu tư không nên chờ đợi trì hoãn đến sau 19/1 hay 30/1, cơ hội đầu tư với mức thấp chỉ còn rất ngắn hạn và nhà đầu tư vẫn còn đủ thời gian nếu quyết định ngay hôm nay và tiến hành chuyển đầu tư và chuẩn bị hồ sơ.

Kornova cam kết vì lợi ích nhà đầu tư trong việc tư vấn và giới thiệu các dự án đầu tư EB5 có uy tín

Luật sư Kornova giữ vai trò đại diện và hỗ trợ tư vấn hoàn thiện chứng từ
Hồ sơ khách hàng được luật sư riêng Kornova hỗ trợ cố vấn thụ lý

Liên hệ tư vấn chương trình và thẩm định hồ sơ định cư Mỹ miễn phí cùng Kornova
Tel: (028) 38.290.430 | Email: vietnam@kornova.com