Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Từ 24/10/2017 Trẻ Em Dưới 22 Tuổi Được Xem Xét Là Người Phụ Thuộc Theo Đơn Định Cư Canada

Nhận tin tức mới
Từ 24/10/2017 Trẻ Em Dưới 22 Tuổi Được Xem Xét Là  Người Phụ Thuộc Theo Đơn Định Cư Canada
26/10/2017

Theo Cục Di trú Canada, kể từ ngày 24/10/2017, trẻ em dưới 22 tuổi được xem xét như người phụ thuộc cho tất cả cá chương trình định cư được quản lý bởi IRCC, bao gồm người định cư vì lý do kinh tế hay người tị nạn.

Ba năm trước đây, chỉ có trẻ em dưới 19 tuổi được xem xét như người phụ thuộc.

Trẻ em từ 22 tuổi trở lên vẫn còn phụ thuộc vào cha mẹ vì lý do sức khỏe hay các vấn đề về tâm lý, sẽ được tiếp tục xem xét như người phụ thuộc.

Việc thay đổi độ tuổi của người phụ thuộc không có hiệu lực đối với các hồ sơ đã nộp sau ngày 1/8/2014 và trước ngày 24/10/2017.

Chính phủ Canada tin rằng việc nâng hạn mức tuổi  sẽ có những tác động  xã hội tích cực và giúp giữ truyển thống đoàn tụ gia đình với nhau, trong khi đó vẫn tăng trưởng kinh tế Canada bởi những người nhập cư có tay nghề muốn sống cùng với gia đình.

(Cre: CIC News)