Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Tổng Thống Obama Tuyên Bố Đã Đến Lúc Cải Cách Về Chính Sách Di Trú

Nhận tin tức mới
Tổng Thống Obama Tuyên Bố Đã Đến Lúc Cải Cách Về Chính Sách Di Trú
01/02/2012

Ngày 27/01, như là một phần của thảo luận các bang, Tổng thống Obama đã thảo luận về công việc được thực hiện bởi Cục Quản lý của mình để tiếp tục cải cách nhập cư.

Ông kêu gọi Quốc hội đã đến lúc tập trung cải cách nhập cư an toàn cho nước Mỹ. Các cuộc cải cách hành chính đang diễn ra không phù hợp hoàn toàn với tầm nhìn bao quát của chính sách nhập cư của Tổng thống đã đặt ra trong các bang. Tuy nhiên thông qua việc cải cách trên sẽ có một tác động lâu dài về thực thi chính sách di trú, cũng như việc xem xét các lợi ích cho những người bị mắc kẹt trong hệ thống nhập cư còn nhiều hạn chế.

Tổng thống không nên từ bỏ tầm nhìn lớn hơn. Ông đã có những bước tiến đáng kể trong việc giúp đỡ để thay đổi cách mà những người không quan tâm về nhập cư suy nghĩ về nó điều này đặc biệt quan trọng khi thực hiện cải cách toàn diện. Nhưng đối với những người trực tiếp bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi cuộc khủng hoảng nhập cư, đó là những chi tiết trực tiếp và quan trọng nhất.

(Theo Immigration Impact)