Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Tiến Độ Xử Lý Hồ Sơ Nhập Cư Và Không Nhập Cư

Nhận tin tức mới
Tiến Độ Xử Lý Hồ Sơ Nhập Cư Và Không Nhập Cư
01/04/2012
Kornova xin gửi đến các anh chị bảng tiến độ xử lý các hồ sơ nhập cư/ không nhập cư theo bảng bên dưới.
Tiến độ xử lý hồ sơ Hoa Kỳ
(Theo USCIS)