Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Khối Thịnh Vượng Anh

Tiến Độ Xử Lý Hồ Sơ Nhập Cư Và Không Nhập Cư

Nhận tin tức mới
Tiến Độ Xử Lý Hồ Sơ Nhập Cư Và Không Nhập Cư
01/04/2012
Kornova xin gửi đến các anh chị bảng tiến độ xử lý các hồ sơ nhập cư/ không nhập cư theo bảng bên dưới.
Tiến Độ Xử Lý Hồ Sơ Nhập Cư Và Không Nhập Cư
(Theo USCIS)