Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự Hoa Kỳ

Nhận tin tức mới
17/06/2017
Trong bộ đơn định cư, chính phủ Mỹ có thông báo việc đăng ký nghĩa vụ quân sự bắt buộc đối với tất cả nam thường trú nhân và công dân Mỹ trong độ tuổi 18-26. Việc đăng ký này để chuẩn bị cho lực lượng quân lực khi phát sinh yêu cầu khẩn bách và hiện không có ý nghĩa cưỡng bách.
Thủ tục đăng ký này phải hoàn tất trong vòng 30 ngày sau khi nhập cư. Trong vòng 90 ngày sẽ nhận được xác nhận, nếu không nhận được xác nhận cần liên lạc trung tâm để kiểm tra (số phone 709-688-6888).
Việc không đăng ký sẽ dẫn đến phạt tù lên đến 5 năm, phạt hành chính $250,000 , và ảnh hưởng quyền lợi trong việc nộp đơn các công việc chính phủ, đơn hỗ trợ tài chính học hành và đơn thi quốc tịch.
Thường, khi làm thủ tục Thẻ Xanh tại cửa khẩu, các viên chức sẽ tiến hành thủ tục đăng ký này luôn và yêu cầu các thường trú nhân trong độ tuổi bắt buộc tiến hành thủ tục ký tên đăng ký. Nếu chưa làm ở cửa khẩu, các nam thanh niên trong độ tuổi qui định cần tiến hành thủ tục online (nếu có số Social Insurance) hoặc qua bưu điện Hoa Kỳ gần nhất (nếu không có số an sinh xã hội và cập nhật với trung tâm nghĩa vụ SSS khi có số an sinh xã hội).Thủ tục cập nhật số an sinh xã hội (https://www.sss.gov/Home/Address-Change)
Chi tiết thủ tục
https://www.sss.gov/Registration/How-to-Register

Mẫu đăng ký online (nếu có số Social Insurance)
https://www.sss.gov/Registration/Register-Now/Registration-Form

Tham khảo thêm
https://www.sss.gov/