Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

THÔNG TIN NỘP PASSPORT ĐỂ CẤP VISA

Nhận tin tức mới
13/01/2012

Địa điểm nộp: Tại IOM số 1B Phạm Ngọc Thạch, quận 1. Gần đối diện nhà văn hóa thanh niên.
Tel: 3822 2057/ 2058/ 2061, số nội bộ 111
Người liên hệ khi đến nộp: Mrs. Uyên – bộ phận định cư Canada

Mang theo:
+ 4 ảnh 35 x 45 nền trắng, chụp 3 tháng gần đây nhất
+ Passport gốc của tất cả thành viên trong gia đình
+ Thư yêu cầu gốc của Singapore về việc nộp passport và bộ đơn
+ Lệ phí nộp passport: $35/người,từ người thứ tư được miễn thu phí
+ Phiếu khám sức khỏe tại IOM lúc trước (bìa cứng có dán hình)