Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Thống Kê Hồ Sơ Định Cư EB5 Từ Việt Nam

Nhận tin tức mới
17/06/2013
Thống kê xu hướng đầu tư định cư Mỹ diện EB5 từ Việt Nam trên số lượng visa đã cấp từ 2006-2012 (số liệu cập nhật đến 03/2012)
Thống kê hồ sơ định cư diện EB5 từ Việt Nam
Dữ liệu chi tiết từ các nước về số visa đã cấp và mức tăng trưởng
Thống kê hồ sơ định cư diện EB5 từ Việt Nam - 2
Thống kê hồ sơ định cư diện EB5 từ Việt Nam - 3
Thống kê hồ sơ định cư diện EB5 từ Việt Nam - 4
Thống kê hồ sơ định cư diện EB5 từ Việt Nam - 6
Thống kê hồ sơ định cư diện EB5 từ Việt Nam - 7
Diện EB5 Đầu tư định cư Mỹ, Việt Nam có 4 hồ sơ năm 2008, 11 hồ sơ năm 2009, 15 hồ sơ năm 2010, 26 hồ sơ năm 2011 và 34 hồ sơ năm 2012.
(Theo IIUSA)
Liên hệ đăng ký tư vấn: Tel: (028) 38.290.430 | Email: vietnam@kornova.com