Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Thông Báo Quan Trọng về Tiến Trình Cấp Xét Thị Thực Hoa Kỳ

Nhận tin tức mới
Thông Báo Quan Trọng về Tiến Trình Cấp Xét Thị Thực Hoa Kỳ
04/08/2014
Hệ thống xét duyệt thị thực của Bộ Ngoại Giao Mỹ hiện đang gặp một số sự cố về kỹ thuật, trong đó có cả sự cố ngưng hoạt động kể từ Thứ Bảy, ngày 19 tháng 7.
Những sự cố này đã ảnh hưởng đến sự vận hành xét duyệt thị thực trên toàn cầu, và dẫn đến sự tồn đọng kéo dài việc xét duyệt hồ sơ thị thực Mỹ khắp nơi.
Bộ Ngoại Giao Mỹ đã nổ lực khắc phục sự cố để hệ thống có thể trở lại hoạt động bình thường, dẫu rằng tiến trình xét duyệt thị thực đang vẫn tiếp tục bị trì hoãn một cách đáng kể. Khi hệ thống cấp thị thực được phục hồi, Bộ Ngoại Giao Mỹ sẽ ưu tiên việc cấp xét thị thực cho những hồ sơ thuộc thị thực định cư trước.
Chúng tôi thành thật xin lỗi quý vị vì sự bất tiện này và cũng ghi nhận rằng sự cố này đã gây ra khó khăn cho sự chờ đợi cấp duyệt thị thực cho quý vị. Chúng tôi khuyến cáo quý vị nên hoãn việc sắp xếp bất kỳ kế hoạch khởi hành cho đến khi nhận được thị thực.
Nhân cơ hội này, chúng tôi muốn nhắc nhở quý vị rằng quý vị nên sớm hoạch định và nộp đơn xin thị thực ít nhất vài tuần trước ngày dự kiến khởi hành đến Mỹ.
(Cre:Tổng Lãnh Sự Quán Mỹ tại Thành Phố Hồ Chí Minh)