Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Thông Báo Của Tổng Lãnh Sự Quán Mỹ Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Nhận tin tức mới
Thông Báo Của Tổng Lãnh Sự Quán Mỹ Tại Thành Phố Hồ Chí Minh
01/04/2012
Kornova xin gửi đến Qúy anh chị thông báo mới nhất của Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại TP Hồ Chí Minh.

Kể từ ngày 9/4/2012, phòng Thông tin của Tổng Lãnh sự sẽ chính thức đóng cửa. Nếu quý vị có thắc mắc về bất cứ thông tin chung hoặc chi tiết về hồ sơ, vui lòng liên hệ các mẫu đơn trên mạng. Những câu hỏi và thắc mắc về các hồ sơ xin thị thực hiện giờ sẽ truy cập vào website của Lãnh Sự Quán và liên lạc qua các link dành cho từng nhóm thị thực:

Visa định cư: http://hochiminh.usconsulate.gov/contact/ivinquiries.html

Visa không định cư:http://hochiminh.usconsulate.gov/contact/nivinquiries.html

Văn phòng Visa định cư tại Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại TP. Hồ Chí Minh sẽ đóng cửa mổi ngày thứ Tư đối với các tình huống không khẩn cấp, và chính sách này có hiệu lực ngay tại thời điểm thông báo. Tất cả hồ sơ xin visa định cư mới và cũ nên nộp vào Tổng Lãnh sự các ngày Thứ Hai, thứ Ba, thứ Năm hoặc thứ Sáu (trừ các ngày lễ kỷ niệm).

(Theo Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại TPHCM)