Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Phí Xin Thị Thực Mỹ Thay Đổi Từ Ngày 12/09/2014

Nhận tin tức mới
17/09/2014

Kể từ ngày 12 tháng 9 năm 2014, Bộ Ngoại Giao Mỹ sẽ điều chỉnh phí xin  thị thực định cư và không định cư như sau:

Phí xin thị thực không định cư 

Loại thị thực  Phí cũ Phí mới
Thương gia đầu tư theo hiệp ước thương mại (Thị thực E) 270 USD 205 USD
Hôn phu (thê) của công dân Mỹ (Thị thực K) 240 USD 265 USD

Phí xin thị thực định cư

Loại thị thực  Phí cũ Phí mới
Thành viên trực hệ và gia đình 230 USD 325 USD
Định cư diện việc làm 405 USD  345 USD
Thường trú nhân Mỹ xin tái nhập cảnh (Thị thực SB1) 275 USD 180 USD
Các loại thị thực định cư khác 220 USD 205 USD

Những loại phí giảm sẽ không được hoàn lại. Nếu quý vị trả phí thị thực trước ngày 12 tháng 9 năm 2014, và phí này được giảm theo biểu phí mới, quý vị sẽ không được hoàn trả phần chênh lệch.
Những loại phí tăng (chỉ áp dụng cho thị thực không định cư): Phí xin thị thực đã trả sẽ được chấp nhận trong vòng 90 ngày kể từ sau khi biểu phí mới có hiệu lực, cụ thể như sau:

  • Nếu quý vị trả phí thị thực trước ngày 12 tháng 9 năm 2014 và cuộc hẹn phỏng vấn thị thực của quý vị trước hoặc trong ngày 11 tháng 12 năm 2014, quý vị không phải trả phần chênh lệch giữa phí cũ và mới.
  • Nếu quý vị trả phí thị thực trước ngày 12 tháng 9 năm 2014 và cuộc hẹn phỏng vấn thị thực của quý vị sau ngày 12 tháng 12 năm 2014, quý vị sẽ phải trả thêm phần chênh lệch giữa phí cũ và mới – không có ngoại lệ.

Để biết thêm thông tin và Biểu phí cập nhật về phí thị thực, vui lòng tham khảo trang web của Bộ Ngoại Giao Mỹ về phí thị thực.

(Cre:Lãnh sự quán Mỹ- TPHCM)