Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Thay Đổi Phí Khám Sức Khỏe Định Cư Mỹ

Nhận tin tức mới
Thay Đổi Phí Khám Sức Khỏe Định Cư Mỹ
17/06/2015
Từ 01 Tháng 01 năm 2015, lệ phí khám sức khỏe định cư Mỹ theo danh sách cho các các đơn vị được chỉ định chuyên trách (panel doctors) của lãnh sự quán Mỹ thành phố Hồ Chí Minh được thay đổi.
Theo thay đổi này mức phí khám sức khoẻ định cư sẽ tăng lên. Cụ thể :
Tổ chức Di cư Quốc tế ( IOM ) tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội và Bệnh viện Chợ Rẫy ( CRH ) tại thành phố Hồ Chí Minh , sẽ tăng từ 140 USD đến 155 USD cho mỗi đương đơn từ 15 tuổi trở lên và từ 110 USD đến 120 USD cho mỗi đương đơn dưới 15 tuổi.
Quý anh chị em chuẩn bị khám sức khoẻ vui lòng lưu ý thông tin này.
(Cre: Lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh)