Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Thay Đổi Mẫu Đơn Điều Chỉnh Tình Trạng Cư Trú I-485

Nhận tin tức mới
Thay Đổi Mẫu Đơn Điều Chỉnh Tình Trạng Cư Trú I-485
11/07/2017

Văn phòng Quốc Tịch và Di trú Mỹ (USCIS) đã thực hiện việc sửa đổi mẫu đơn  Đăng ký thường trú và Điều Chỉnh Tình Trạng (Mẫu I-485).

Mẫu đơn I-485 mới và hướng dẫn “đã được cập nhật đáng kể nhằm mục đích giảm tính phức tạp sau khi thu thập ý kiến từ phía công chúng và các bên liên quan” – USCIS cho biết.

USCIS cũng cho biết bắt đầu từ ngày 26 tháng 6 năm 2017 sẽ có 60 ngày “thời gian chuyển tiếp” mà cơ quan chấp nhận cả hai phiên bản ngày 01/17/17 và 06/26/17 của bộ đơn I-485 và các Phụ lục A và  J (cũng đã được sửa đổi).

Và chính thức bắt đầu từ ngày 25 tháng 8 năm 2017, Cục Di Trú Mỹ (USCIS) chỉ chấp nhận mẫu đơn và các bộ phụ lục bổ sung theo mẫu mới nhất. (phiên bản 06/26/17).

(Cre: USCIS)