Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Thay đổi mã vùng đối với số điện thoại cố định

Nhận tin tức mới
14/06/2017
Chúng tôi xin thông báo từ thứ 7, ngày 17 tháng 6 năm 2017, văn phòng của chúng tôi tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội sẽ thay đổi số điện thoại theo Quyết định của Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam.
Ho Chi Minh City Office
Điện thoại: (84-28) 38 290 430 – Fax: (84-28) 38 291 866 – Hotline (84-28) 38 291 864
Ha Noi Office
Điện thoại: 84-24-39388727 / Fax: 84-24-39388737