Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Thay Đổi Lệ Phí Xin Thị Thực Mỹ Từ Ngày 13/04/2012

Nhận tin tức mới
Thay Đổi Lệ Phí Xin Thị Thực Mỹ Từ Ngày 13/04/2012
01/04/2012
Kể từ ngày 13/04/2012, Bộ Ngoại Giao Mỹ sẽ thay đổi phí các loại thị thực như sau