Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Thành Viên Tổ Chức Các Chuyên Viên Tư Vấn Định Cư trực thuộc Hội Đồng Luật Pháp Canada

Nhận tin tức mới
30/06/2011

Bắt đầu có hiệu lực kể từ 30 tháng 6 năm 2011 – Tổ chức các chuyên viên tư vấn định cư thuộc Hội Đồng Luật Pháp Canada – ICCRC thay thế CSIC với tư cách là một tổ chức của chính phủ hoạt động trong lĩnh vực tư vấn Di trú. Những thành viên CSIC có uy tín theo đánh giá của ICCRC tự động được chuyển tiếp sang ICCRC.

Tại sao bạn nên tư vấn với chuyên viên tổ chức ICCRC

Thứ nhất, chuyên viên của tổ chức mang đến cho bạn dịch vụ chất lượng cao. Tất cả các thành viên của tổ chức đều được trang bị những thông tin cập nhật nhất về luật di trú, thủ tục và thông lệ. Họ đồng thời phải luôn tuân thủ những nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp của tổ chức. Để trở thành thành viên, các chuyên viên phải trải qua một quá trình chọn lọc nghiêm ngặt từ tư cách đạo đức, kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp đến khả năng thấu hiểu để đảm bảo phẩm chất chuyên nghiệp của từng thành viên.

Thứ hai, quyền lợi của khách hàng được bảo vệ thông qua chế độ bảo hiểm các sai sót. Khách hàng có quyền khiếu nại nếu chuyên viên làm sai nguyên tắc và tổ chức sẽ chịu trách nhiệm điều tra và xử lý.

Thứ ba, kể từ tháng 4 năm 2004, các đại diện hợp pháp cho hồ sơ định cư của khách hàng khi làm việc với Bộ Quốc tịch và Di trú Canada (CIC) phải là thành viên của Tổ chức các chuyên viên tư vấn định cư thuộc Hội Đồng Luật Pháp Canada – ICCRC, của hiệp hội luật tỉnh bang / vùng lãnh thổ, của hội luật gia tỉnh bang Quebec. Bộ Quốc tịch và Di trú Canada (CIC) có quyền từ chối bộ hồ sơ sử dụng các đại diện thu phí trái luật.

Tại Kornova, tất cả các hồ sơ nhập cư đều được thụ lý trực tiếp bởi chuyên viên tư vấn đầu tư định cư là thành viên uy tín của ICCRC

HÃY HỎI VỀ CHỨNG CHỈ ICCRC KHI LỰA CHỌN ĐẠI DIỆN HỒ SƠ

CHUYÊN VIÊN KORNOVA TỰ HÀO LÀ THÀNH VIÊN UY TÍN CỦA TỔ CHỨC ICCRC