Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Thống Kê Thời Gian Thụ Lý Hồ Sơ I-526 Và I-829 Tháng 6/2017

Nhận tin tức mới
28/08/2017

Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2017, USCIS đang thụ lý:

  • Đơn I-526 mà họ nhận được trước ngày 22 tháng 11 năm 2015, tăng nhẹ 35 ngày so với tháng trước, nghĩa là thời gian thụ lý trung bình cho bộ đơn I-526 lên đến 20 tháng.
  • Đơn I-829 mà USCIS đã nhận được trước ngày 15 tháng 1 năm 2015,tăng 43 ngày so với tháng trước, thời gian thụ lý trung bình cho bộ đơn I-829 lên đến 30 tháng.
  • Và các bộ đơn I-924 mà USCIS nhận được trước ngày 25 tháng 12 năm 2015 , tăng 64 ngày so với tháng trước, thời gian thụ lý trung bình cho bộ đơn I-829 ở mức 18 tháng.

Tháng 6.2017 -Thống kê thời gian thụ lý hồ sơ I-526, I-829

 
Form Title Classification or Basis for Filing: Processing Cases As Of Date:
I-526 Immigrant Petition By Alien Entrepreneur For use by an entrepreneur who wishes to immigrate to the United States November 22, 2015
I-829 Petition by Entrepreneur to Remove Conditions Removal of lawful permanent resident conditions (immigrant investors) January 15, 2015
I-924 Application For Regional Center Under the Immigrant Investor Pilot Program I924 – Application For Regional Center Under the Immigrant Investor Pilot Program December 25, 2015

Vào ngày 4 tháng 1, Thời gian thụ lý bộ đơn nhập cư từ Cục Quốc tịch và Nhập cư Hoa Kỳ (USCIS) được đăng bằng định dạng ngày cụ thể thay vì tuần hoặc tháng.

Theo USCIS, đây là “Bước đầu tiên để cung cấp thời gian thụ lý được cụ thể và dễ hiểu hơn.” USCIS đăng tải thời gian thụ lý lên trang web của mình như là một hướng dẫn để người nộp đơn biết khi nào nên gởi yêu cầu hỏi về tình trạng đối với một trường hợp hồ sơ tồn đọng.

(Cre: USCIS/IIUSA)