Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Gia Tăng Độ Tuổi Trẻ Em Phụ Thuộc Sẽ Giúp Nhiều Gia Đình Định Cư Đoàn Tụ Tại Canada

Nhận tin tức mới
Gia Tăng Độ Tuổi Trẻ Em Phụ Thuộc Sẽ Giúp Nhiều Gia Đình Định Cư Đoàn Tụ Tại Canada
05/11/2017

Chính phủ Canada đã thay đổi định nghĩa tuổi người phụ thuộc từ “dưới 19” xuống “dưới 22 tuổi”, thực hiện cam kết của Bộ trưởng Bộ Nhập cư, Tị nạn và Quốc tịch.

Sự thay đổi này sẽ giúp nhiều gia đình nhập cư cùng với nhau. Khi những gia đình mới đến có thể cùng đi với nhau, việc hội nhập vào Canada, và khả năng làm việc và đóng góp cho cộng đồng của họ đều được cải thiện.

Sự thay đổi này áp dụng cho tất cả các đơn mới nhận được bởi Bộ Nhập cư, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) vào hoặc sau ngày 24 tháng 10 năm 2017. Cha mẹ muốn xem trẻ có đủ tiêu chuẩn hay không nên kiểm tra công cụ web của chúng tôi.

Để giúp cho nhiều gia đình có thể cùng nhau định cư hơn, chính phủ đã đưa ra chính sách chung cho phép bổ sung hoặc bảo lảnh cho một số trẻ em có cha mẹ đã có hồ sơ định cư đang trong quá trình thụ lý vào ngày 3 tháng 5 năm 2017 hoặc đã nộp đơn sau ngày đó.

Những người nộp đơn xin thường trú muốn thêm hoặc bảo lãnh một  người con đi kèm theo chính sách chung cũng có thể kiểm tra công cụ web của chúng tôi để xem con của họ có đủ điều kiện không – đặc biệt, nếu họ ở độ tuổi 19, 20 hoặc 21  vào ngày 3 tháng 5 năm 2017, hoặc ngày chúng tôi nhận được đơn của phụ huynh, nếu từ ngày 3 tháng 5 đến ngày 23 tháng 10 năm 2017. Các Đương đơn nên thông báo cho Cục Di Trú IRCC càng sớm càng tốt bằng cách sử dụng một mẫu đơn trực tuyến, vì thời gian thông báo sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 1 năm 2018.

Khi IRCC đã được thông báo, chúng tôi sẽ liên lạc trực tiếp với người nộp đơn để cho họ biết họ phải làm gì để bảo trợ hoặc bổ sung con mình vào bộ đơn định cư.

Những người không đủ điều kiện làm người phụ thuộc có thể vẫn có một số lựa chọn khác. Truy cập trang web của Cục di trú IRCC để tìm ra chương trình để họ hội đủ điều kiện nhập cư vào Canada.

(Cre: CIC)