Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

So sánh dự án EB-5

Nội dung
Đầu tư - - -
Phí hành chính - - -
Bộ chứng từ dự án mẫu - - -
Cấu trúc đầu tư - - -
Tỷ lệ vốn chủ đầu tư - - -
Kế hoạch hoàn vốn - - -
Chính phủ tham gia - - -
Chính phủ hậu thuẫn - - -
Nhà phát triển quản lý
nổi tiếng
- - -
Ngành - - -
Đảm bảo bằng thế chấp - - -
Tiến trình xây dựng - - -
Bảo toàn việc làm tạo ra - - -
Số việc làm tạo ra - - -
Số việc làm yêu cầu
(Job requirements)
- - -

Các tiêu chí lựa chọn dự án EB-5

Kế hoạch tạo việc làm từ dự án được công nhận và thăng dư cao

Đã hoạt động ổn định và chiến lược mở rộng an toàn

Cấu trúc vốn an toàn cho nhà đầu tư

Có mức độ tín dụng, uy tín và kinh nghiệm cao

Chiến lược hoàn vốn đầu tư minh bạch

Có sự ủng hộ của chỉnh quyền các cấp

Thành Tựu Của Kornova Trong Lĩnh Vực Tư Vấn Đầu Tư Định Cư Mỹ EB-5

Là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực di trú & dẫn đầu thị trường về kinh nghiệm tư vấn định cư tại Việt Nam.

16 năm

kinh nghiệm tư vấn tại Việt Nam

34 năm

kinh nghiệm tư vấn di trú của Tập Đoàn Kornova (trên toàn cầu)

100% hồ sơ khách hàng EB-5 của Kornova nhận phê duyệt đơn I-526

Thực hiện thành công hồ sơ tư vấn di trú cho >2,000 gia đình tại Việt Nam

Kornova có Khách hàng EB-5 đầu tiên trên thị trường Việt Nam nhận lại toàn bộ $500,000 vốn đầu tư vào tháng 12/2014

Đội ngũ chuyên gia tư vấn chiến lược hàng đầu về: Luật Di Trú, Tư Vấn Đầu Tư Định Cư, Tài Chính – Ngân Hàng và Bất Động Sản