Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Số Lượng Người Được Cấp Thị Thực Không Di Dân Vào Mỹ Năm 2011

Nhận tin tức mới
Số Lượng Người  Được Cấp Thị Thực Không Di Dân Vào Mỹ Năm 2011
17/06/2011

Theo ước tính của Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) trong năm 2011, đã có 159,000,000 người được cấp thị thực không di dân vào Mỹ.

Số lượng cấp phép bao gồm khách du lịch và thương nhân từ Canada, công dân Mexico với thẻ vượt qua biên giới, và đơn xin xuất nhập cảnh I-94. I-94 chiếm 33% (53,100,000) của tổng số cấp phép. 87% giấy phép I-94 là những du khách tạm thời cho công việc và giải trí, trong khi 6,4% là người lao động tạm thời và gia đình, và 3,4% là sinh viên học sinh. Các quốc gia đứng đầu có số lượng giấy phép I-94 nhập quốc tịch là Mexico, Vương quốc Anh, và Nhật Bản.

Số lượng thị thực không di dân được cấp phép vào Mỹ (I-94) cho người Việt Nam sắp xếp theo loại giấy phép trong năm tài chính 2011 như sau:

Thị thực du lịch & kinh doanh

Quốc gia

Tổng số thị thực

Miễn thị thực

Khác

Thị thực du học /trao đổi

Thị thực việc làm tạm thời và thị thực cho thành viên gia đình

Thị thực ngoại giao & đại diện khác

Tất cả các diện thị thực khác

Thị thực không được phân loại

Vietnam

57,839

X

38,053

14,863

1,473

1,623

1,575

252

Số lượng thị thực không di dân được cấp phép vào Mỹ (I-94) cho người Việt Nam trong năm tài chính từ 2002 tới 2011 như sau:

Quốc gia

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Vietnam

22,543

18,600

22,245

26,815

31,458

42,169

55,251

47,468

54,303

57,839

(Theo USCIS)