Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Quy Định Mới Về Gia Hạn Thị Thực Không Định Cư Tại Lãnh Sự Quán Mỹ

Nhận tin tức mới
Quy Định Mới Về Gia Hạn Thị Thực Không Định Cư Tại Lãnh Sự Quán Mỹ
09/09/2020

Nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm Covid-19 Lãnh sự quán Mỹ sẽ tạm thời miễn phỏng vấn đối với những đương đơn xin cấp lại thị thực không định cư cùng loại và thị thực cũ đã hết hạn không quá 24 tháng. Chính sách mới này sẽ có hiệu lực đến hết tháng 12/2020.

Theo đó, với sự tham vấn của Bộ An ninh Nội địa, Ngoại trưởng Mike Pompeo đã tạm thời cho phép các viên chức lãnh sự miễn hình thức phỏng vấn đối với những đương đơn xin lại thị thực không định cư cùng loại. Theo quy định  chỉ những đương đơn có thị thực không định cư hết hạn trong vòng 12 tháng mới đủ điều kiện để được miễn phỏng vấn. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ Covid-19, thời hạn này đã được tạm thời kéo dài thêm thành 24 tháng. Chính sách này sẽ có hiệu lực cho đến ngày 31/12/2020.

Người nộp đơn xếp hàng trước Lãnh sự quán Mỹ

Thay đổi này sẽ cho phép các viên chức lãnh sự tiếp tục xử lý một số đơn xin thị thực không định cư, đồng thời hạn chế số lượng đương đơn phải đến bộ phận lãnh sự, do đó giảm nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cho những đương đơn khác và các nhân viên lãnh sự. Các đương đơn có thể đủ điều kiện gia hạn thị thực qua đường bưu điện nếu thị thực trước của đương đơn hết hạn không quá 24 tháng, và hội đủ các điều kiện cho việc gia hạn thị thực không cần phỏng vấn.

(Nguồn: Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam)