Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Những Sản Phẩm Và Danh Lam Thắng Cảnh Của 50 Bang Nước Mỹ

Nhận tin tức mới
Những Sản Phẩm Và Danh Lam Thắng Cảnh Của 50 Bang Nước Mỹ
04/08/2017

Nhân tuần lễ Sản phẩm sản xuất tại nước Mỹ – “Made in America”, mời bạn xem những sản phẩm và danh lam thắng cảnh của 50 bang nước Mỹ, trong đó bao gồm các công viên quốc gia!

Bạn có ngạc nhiên khi thấy các sản phẩm này trên áp phích quảng cáo?

Bạn sẽ thăm danh lam thắng cảnh nào đầu tiên?

Hãy chọn lựa nhé !

(Cre: Ambassador Ted Osius)

Những sản phẩm và danh lam thắng cảnh của 50 bang Hoa Kỳ