Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Những nguy cơ cho những người Canadians qua trốn lạnh ở Hoa Kỳ hàng năm

Nhận tin tức mới
28/01/2015

(Theo CBC)
Một thỏa hiệp mới giữa Hoa Kỳ và Canada trong việc chia sẻ tin tức giữa hai quốc gia, sẽ gây khó khăn cho những người Canadians qua Mỹ trốn lạnh một thời gian dài hàng năm.

Thỏa hiệp “ the Entry Exit Initiative” giúp cho nhà chức trách biết được rõ ràng một người Canadian đã sống ở Mỹ bao nhiêu ngày trong 1 năm.

Theo bà Gail Hunniset, phụ tá cho dân biểu Alex Atamanenko ở tỉnh bang British Columbia, thì có rất nhiều cư dân Canada đã điện thoại lại văn phòng dân biểu, hỏi thêm tin tức về thỏa hiệp mới này.

Theo bà Hunniset thì có nhiều người Canadians nghĩ là họ có thể ở bên Mỹ 6 tháng hay 182 ngày trong một năm, nhưng thật ra chì có 120 ngày, mà việc cư ngụ này không làm thay đổi những điều kiện di trú của một người.

Theo luật của chính quyền Mỹ, một người Canadian có thể ở bên Mỹ một năm tối đa 182 ngày, nhưng nếu ở trên 120 ngày trong 1 năm, người này phải làm những giấy tờ đặc biệt.

Nếu ở trên 120 ngày thì một người Canada có nguy cơ:

-trở thành một thường trú nhân ở Mỹ ( chỉ là thường trú trên phương diện đóng thuế, chứ không phải thường trú trong công ăn việc làm) và sẽ phải khai thuế Mỹ hàng năm.

-Có thể sẽ bị mất tư cách thường trú nhân ở Canada và bảo hiểm sức khỏe.

-Có thể bị cáo buộc là tìm cách sống bất hợp pháp bên Mỹ, và có thể sẽ bị cấm vào Mỹ từ 3 năm cho đến 10 năm.

Thoibao