Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Nhà Trắng Phác Thảo Các Ưu Tiên Nhập Cư Của Chính Quyền

Nhận tin tức mới
Nhà Trắng Phác Thảo Các Ưu Tiên Nhập Cư Của Chính Quyền
01/12/2017

Vào ngày 8 tháng 10 năm 2017, chính quyền tổng thống Trump đã công bố bản tóm tắt các phác thảo thi hành chi tiết các mục tiêu  và kế hoạch của chính quyền tiếp tục với các cam kết về hạn chế nhập cư đã đưa ra trong suốt quá trình vận động tranh cử của tổng thống.

Như dự kiến, bản tóm tắt này tập trung vào các vấn đề an ninh biên giới, thi hành các chính sách quốc nội  và thay thế hệ thống di trú hiện tại với một hệ thống chưa được xác định chi tiết dựa trên sự xác định mơ hồ các yếu tố “ưu tiên” cho việc đánh giá và tuyển chọn di dân.
Các đề nghị về an ninh biên giới của Tổng thống Mỹ đòi hỏi phải xây dựng một bức tường giữa Mexico và Mỹ, loại bỏ nhiều chính sách bảo vệ  cho những trẻ vị thành niên vượt biên không có người lớn di cùng tìm kiếm cơ hội tị nạn ở Mỹ và tiếp tục gây lo lắng về các vấn đề liên quan đến khiếu nại tị nạn chính trị.

Các đề xuất về thi hành các chính sách quốc nội  bao gồm việc áp dụng các hình phạt đối với các khu vực chống đối, các hình phạt mới đối với việc cư trú quá hạn visa, mở rộng phạm vi và cơ sở trục xuất và giam giữ, và tăng cường quá trình sàng lọc trong việc cấp visa.

Theo hệ thống di trú dựa trên cơ sở ưu tiên điểm số, các thành viên gia đình duy nhất có thể bảo lãnh nhập cư sẽ chỉ còn là vợ / chồng hoặc con chưa lập gia đình.

Chương trình xổ số định cư hướng đến đa dạng sắc dân cũng sẽ được loại bỏ.

Trong khi các đề xuất này chắc chắn sẽ phải đối mặt với sự phản đối dữ dội trong Quốc hội cũng như từ các tổ chức nhân quyền, các nhóm tôn giáo, các cơ sở giáo dục và các nhóm lợi ích khác, thì vấn đề đáng lo ngại là ưu tiên của chính quyền và các cuộc thảo luận chính trị hiện nay sẽ dẫn tới những cuộc tấn công triệt để vào người nhập cư.