Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Nguồn Tài Liệu Thi Quốc Tịch Mỹ

Nhận tin tức mới
Nguồn Tài Liệu Thi Quốc Tịch Mỹ
16/09/2016

Cục Di Trú Mỹ (USCIS) có phổ biến hướng dẫn và hỗ trợ các anh chị chuẩn bị thi nhập tịch Mỹ.

Quý anh chị chuẩn bị thi nhập tịch Mỹ có thể tham khảo nguồn tài liệu để chuẩn bị tốt cho kỳ thi của mình.

Thông tin tham khảo xem tại link sau:  https://www.uscis.gov/citizenship/other-languages/vietnamese-resources?u…

(Cre: USCIS)