Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Người Nhập Cư Nước Ngoài Góp Phần Vào Kinh Tế Mỹ Và Cơ Sở Hạ Tầng Kinh Tế

Nhận tin tức mới
Người Nhập Cư Nước Ngoài Góp Phần Vào Kinh Tế Mỹ Và Cơ Sở Hạ Tầng Kinh Tế
20/01/2012

Người nhập cư nước ngoài nhập cư vào Mỹ góp phần vào thúc đẩy kinh tế Mỹ và các cơ sở hạ tầng kinh tế.

Nền kinh tế Mỹ đã được hỗ trợ bởi nhiều lĩnh vực như Công nghệ thông tin, Ngân hàng, Khoa học, vv. Tất cả các lĩnh vực đều có đại diện bởi các doanh nhân sinh ra ở nước ngoài. Nhiều người Mỹ cảm thấy rằng người nhập cư nước ngoài đang nắm bắt công việc của họ và tạo ra thêm tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ.

Dựa trên cuộc khảo sát, tri thức Mỹ gốc nước ngoài là lực lượng hàng đầu trong việc giúp đỡ để thúc đẩy nền kinh tế Mỹ và tạo ra tăng trưởng việc làm. Trong các trường đại học và cao đẳng Hoa Kỳ, nhiều sinh viên theo đuổi bằng Thạc sĩ là người sinh ra ở nước ngoài. Điều này cho thấy rằng những người nhập cư nước ngoài đang đóng góp cho nền kinh tế Mỹ dựa trên trình độ học vấn cao.

(Theo NPZ)