Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Ngoài Khoản Đầu Tư Là 500,000 USD Nhà Đầu Tư Cần Phải Đóng Thêm Các Khoản Phí Nào?

Nhận tin tức mới
Ngoài Khoản Đầu Tư Là 500,000 USD Nhà Đầu Tư Cần Phải Đóng Thêm Các Khoản Phí Nào?
21/04/2014
Câu hỏi: Ngoài Khoản Đầu Tư Là 500,000 USD Nhà Đầu Tư Cần Phải Đóng Thêm Các Khoản Phí Nào?
Trả lời: Ngoài khoản đầu tư theo quy định, các chi phí khi thực hiện chương trình EB5 bao gồm:
Phí quản lý dự án
  • Phí luật sư
  • Phí xét hồ sơ của chính phủ
  • Phí dịch vụ