Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Ngoài Khoản Đầu Tư Là 500,000 USD Nhà Đầu Tư Cần Phải Đóng Thêm Các Khoản Phí Nào?

Nhận tin tức mới
21/04/2014
Câu hỏi: Ngoài Khoản Đầu Tư Là 500,000 USD Nhà Đầu Tư Cần Phải Đóng Thêm Các Khoản Phí Nào?
Trả lời: Ngoài khoản đầu tư theo quy định, các chi phí khi thực hiện chương trình EB5 bao gồm:
Phí quản lý dự án
  • Phí luật sư
  • Phí xét hồ sơ của chính phủ
  • Phí dịch vụ