Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Ngày Hộ Chiếu 10/3/2012 Tại Mỹ Khuyến Khích Dân Cư Đi Du Lịch

Nhận tin tức mới
Ngày Hộ Chiếu 10/3/2012 Tại Mỹ Khuyến Khích Dân Cư Đi Du Lịch
10/03/2012
Không có gì giữ chân bạn giống như một hộ chiếu đã hết hạn hoặc không tồn tại, vì vậy nếu bạn đang lập kế hoạch đi du lịch nước ngoài trong mùa hè này, bạn sẽ muốn chắc chắn  một hộ chiếu hợp lệ.

Ngày thứ Bảy 10/03, Bộ Ngoại giao sẽ tổ chức Ngày Hộ chiếu ở Mỹ” lần thứ tư hàng năm. Công dân Mỹ  thể xin hộ chiếu hoặc thẻ hộ chiếu tại bất kỳ một trong 25 cơ quan hộ chiếu trong nước hoặc hàng trăm cơ sở không thuộc cục ngoại giao được tham gia nhận đơn xin cấp hộ chiếu. Đây là ngày duy nhất trong năm công dân Mỹ có thể xin trực tiếp tại cơ quan cấp hộ chiếu mà không cần lấy hẹn trước, chúng tôi khuyến khích ứng viên nộp đơn sớm để tránh cao điểm vào phút cuối. Ngày hộ chiếu ở Mỹ khiến cho tất cả các khách du lịch gia đình đi nghỉ mát mùa hè, sinh viên tham gia  các chương trình học tập ở nước ngoài, hoặc những người lập kế hoạch đi du lịch đến London cho Thế vận hội Olympic 2012 dễ dàng hơn trong việc xin cấp hộ chiếu lần đầu hoặc gia hạn hộ chiếu hiện tại của họ.

Dịch vụ bình thường dịch vụ giải quyết nhanh có thể được yêu cầu. Để giảm thời gian chờ đợi vào ngày 10 tháng 3, khách hàng được khuyến khích điền mẫu đơn trực tuyến tại http://travel.state.gov mang mẫu đơn đã điền và chưa ký tên đến cơ quan hộ chiếu gần nhất hoặc các cơ sở thụ lý được chấp nhận. Công dân Mỹ có thể truy cập vào trang web  tại http://travel.state.gov cho một danh sách các cơ sở thụ lý đơn được chấp nhận tham gia. Website còn cung cấp thông tin về các mẫu đơn xin hộ chiếu, lệ phí, và thời gian thụ lý. Thông tin này cũng được cung cấp qua Trung tâm thông tin quốc gia về Hộ chiếu, qua số điện thoại miễn phí 1-877-487-2778 hoặc TDD / TTY 1-888-874-7793. Đối với các yêu cầu báo chí, xin gọi (202) 647-1488 hoặc email CAPRESSREQUESTS@state.gov
(Theo US Department of State)