Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Hệ Thống Nhập Cư Hướng Đến Lợi Ích Cho Nền Kinh Tế Của Canada

Nhận tin tức mới
Hệ Thống Nhập Cư Hướng Đến Lợi Ích Cho Nền Kinh Tế Của Canada
05/11/2012

Toronto, ngày 02 tháng 11 năm 2012 – Hôm nay, Bộ trưởng Quốc tịch, Nhập cư và Đa văn hóa Jason Kenney công bố vào cuối năm 2013, hệ thống nhập cư của Canada sẽ được chuyển đổi từ một hệ thống trì trệ với các hồ sơ tồn đọng sang một hệ thống mới nhanh chóng, linh hoạt và đáp ứng với nhu cầu của thị trường lao động.

Cục Quốc tịch và Nhập cư Canada (CIC) công bố ngày hôm nay sẽ thu hút lên đến 55,300 người diện nhân viên có tay nghề liên bang (FSW) trong năm 2013.

Kết hợp với hành động trước đó được thực hiện để quản lý công việc tồn đọng, điều này có nghĩa là vào cuối năm 2013, Canada sẽ có thể thụ lý các đơn mới ngay khi nhận được – hệ thống thụ lý mới nhanh chóng hướng đến thụ lý hồ sơ trong chưa đầy một năm, thay vì lên đến 8 năm theo chương trình nhân viên có tay nghề liên bang cũ (FSW).

Ngoài ra, CIC hy vọng sẽ giải quyết các hồ sơ diện FSW đã nhận được cho đến nay vào cuối năm 2014, ba năm sớm hơn so với dự kiến ​​ban đầu.

Điều này sẽ cho phép sự giới thiệu hệ thống Biểu thức Lợi Ích (EOI) được đưa ra cho diện FSW và có thể cho các luồng nhập cư kinh tế khác. CIC đang chuyển sang một hệ thống tức thời hướng đến tuyển dụng người có kỹ năng phù hợp để đáp ứng nhu cầu thị trường lao động Canada, nhanh chóng thụ lý hồ sơ của họ, và tạo điều kiện để  họ đến làm việc tại Canada trong một khoảng thời gian vài tháng, thay vì năm.

“Ưu tiên số một của chính phủ vẫn là nền kinh tế và tăng trưởng việc làm” – Bộ trưởng Kenney cho biết – “Lượng hồ sơ tồn đọng gây bất lợi cho khả năng chúng tôi để thu hút nhân tài hàng đầu thế giới. Với những hành động quyết định chúng tôi đã thực hiện để giải quyết những tồn đọng, chúng tôi cuối cùng sẽ có thể lựa chọn những người nhập cư đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường lao động Canada. Chúng tôi sẽ hướng đến mục tiêu thụ lý các bộ đơn của họ trong ít hơn 12 tháng”.

Khối lượng của các hồ sơ diện tay nghề liên bang (FSW) đã là một tình thế tiến thoái lưỡng nan từ lâu do số lượng các hồ sơ nhận được vượt quá hạn mức dành cho chương trình trong Kế hoạch nhập cư các cấp mỗi năm. Kết quả là, thời gian chờ đợi trong chương trình FSW kéo dài đến 8 năm.

Trong vài năm qua, CIC đã thực hiện các biện pháp cụ thể để giải quyết vấn đề này, bao gồm những điều sau đây:

  • Theo Kế hoạch hành động năm 2008 hướng đến một hệ thống nhập cư nhanh hơn, CIC đã bắt đầu hạn chế lượng hồ sơ diện FSW nhận hàng năm với danh sách ngành nghề ưu tiên.
  • Năm 2010, Bộ áp dụng hạn mức số lượng các hồ sơ mới.
  • Tháng sáu năm 2012, Đạo luật tằng trưởng & thịnh vượng dài hạn loại bỏ hầu hết các hồ sơ diện FSW còn lại nhận được trước 27 tháng 2 năm 2008.
  • Tháng 7 năm 2012, CIC đã ban hành quyết định tạm dừng tạm thời nhận các hồ sơ mới diện FSW, không bao gồm các ứng cử viên với một lời đề nghị công việc đủ điều kiện hoặc những người theo dòng tiến sĩ.

Tóm lại, những nỗ lực này đã giảm đáng kể tổng số những người chờ đợi trong lượng tồn đọng diện FSW từ 640,000 người (năm 2008) còn khoảng 100, 000 hiện nay, ngay cả với các hồ sơ mới nhận được kể từ Kế hoạch hành động năm 2008.

“Bằng cách giải quyết hồ sơ tồn đọng để mở đường cho một hệ thống nhập cư nhanh hơn, kịp thời và linh hoạt hơn, người mới đến Canada sẽ có thể tham gia hoàn toàn vào nền kinh tế nhanh hơn” –  Bộ trưởng Kenney chia sẻ –  “Nhập cư đóng một vai trò quan trọng trong sự thịnh vượng lâu dài của nước ta. Bằng cách cải thiện hệ thống nhập cư kinh tế của chúng ta, chúng ta có thể đảm bảo rằng Canada cạnh tranh trên sân khấu thế giới”. 

Năm 2013, CIC có kế hoạch tiếp nhận từ 53,500 –  55,300 lao động có tay nghề liên bang, bao gồm vợ hoặc chồng và người phụ thuộc của họ.

CIC có ý định tháo bỏ quyết định tạm dừng các hồ sơ diện FSW hiện hành vào năm 2013, khi các tiêu chí lựa chọn mới được dự kiến ​​sẽ có hiệu lực. Những quy định thay đổi cuối cùng sẽ được công bố trên Công báo Canada vào cuối năm nay.

(Cre: CIC news)