Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Luật sư Kornova hỗ trợ nhà đầu tư tìm hiểu và phân tích dự án EB5

Nhận tin tức mới
08/05/2014
Trong hội thảo di trú Hoa Kỳ – chương trình đầu tư EB5 trong 2 ngày 17 & 18.4, 2014 vừa qua, Luật sư di trú EB5 của Kornova cùng với đại diện chuyên gia các dự án đầu tư EB5 hàng đầu tại Hoa Kỳ đã cung cấp cho nhà đầu tư tiềm năng nguồn thông tin giá trị cơ hội đầu tư định cư Hoa Kỳ cùng kiến thức trong việc thẫm định và đánh giá lựa chọn dự án đầu tư.
Hội thảo theo mô hình tọa đàm cả ngày. Hội thảo cung cấp những thông tin chi tiết về khía cạnh pháp lý của chương trình EB5, lợi ích của nhà đầu tư định cư , hiểu về phân tích chọn lựa dự án an toàn, tìm hiểu khía cạnh pháp lý của bộ đơn di trú và tiến trình thụ lý.
Ngoài ra, nhà đầu tư còn có cơ hội đăng ký gặp riêng luật sư EB5 để tham vấn về hồ sơ riêng của gia đình.
Luật sư Kornova hỗ trợ nhà đầu tư tìm hiểu và phân tích dự án EB5