Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Luật sư đầu tư di trú dự án Four Seasons sẽ trình bày những thay đổi dự thảo di trú tại hội thảo Kornova 22.7

Nhận tin tức mới
21/07/2015
Văn phòng luật sư Michael B. Dye là một văn phòng luật nhập cư với dịch vụ đầy đủ tọa lạc tại vùng Nam California. Luật sư  Michael B. Dye, người sáng lập của Văn phòng Luật Michael B. Dye (www.mikedyelaw.com) và là một giảng viên quốc tế thường xuyên và chuyên gia luật di trú Mỹ. Ông Dye nguyên là một nhà ngoại giao Mỹ, và đã làm việc ở các vị trí khác nhau cho Chính phủ Hoa Kỳ trong hơn 15 năm, với nhiều kinh nghiệm sống và làm việc trên khắp châu Á, Trung Đông, châu Âu và châu Mỹ Latin.
Văn phòng cung cấp từ dịch vụ hỗ trợ di dân  đến dịch vụ đầu tư định cư di trú cho các nhà đầu tư tiềm năng tìm kiếm quyền cư trú vĩnh viễn tại Hoa Kỳ, các nhà doanh nghiệp muốn hoạt động kinh doanh tại Hoa Kỳ, và các công ty  tìm kiếm cơ hội mở rộng sự hiện diện của họ bằng cách thiết lập văn phòng tại Hoa Kỳ.
Văn phòng cũng hỗ trợ các thủ tục lãnh sự, và tư vấn cho khách hàng từ tất cả các quốc gia trong tất cả các loại visa. Ông Dye là thành viên của Hiệp hội Luật sư Di trú Mỹ (AILA), và thực hành pháp luật tại các luật sư đoàn khác nhau, trong đó có California và Quận Columbia. Ông Dye là một thành viên tích cực của Phòng Thương mại Mỹ tại Nhật Bản (ACCJ), và PhòngThương mại Mỹ tại Singapore (AmCham Singapore).

Ngoài việc cung cấp dịch vụ đến nhà đầu tư định cư cá nhân và các tổ chức với lợi ích kinh doanh toàn cầu trong bối cảnh nhập cư, văn phòng luật sư của Michael B. Dye còn cung cấp các dịch vụ tư vấn luật di trú Mỹ năm 2019 và luật thương mại quốc tế
và các vấn đề cần tuân thủ.

Luật sư đầu tư di trú dự án Four Seasons sẽ trình bày những thay đổi dự thảo di trú tại hội thảo Kornova 22.7