Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Lưu Ý Khi Tiến Hành Việc Kiểm Tra Tình Trạng Hồ sơ Trực Tuyến Tại Website Của Cục Di Trú Mỹ

Nhận tin tức mới
Lưu Ý Khi Tiến Hành Việc Kiểm Tra Tình Trạng Hồ sơ Trực Tuyến Tại Website Của Cục Di Trú Mỹ
11/08/2017

Nếu bạn thường sử dụng công cụ “Tình trạng Hồ sơ Trực tuyến của USCIS” để theo dõi tình trạng thụ lý hồ sơ, hãy lưu ý rằng thông tin được đăng trên trên website không phải có độ chính xác tuyệt đối 100%.

Các thông tin tra cứu được có độ chính xác nhất định và vẫn có trường hợp lỗi hệ thống xảy ra. Vì vậy để kiểm tra được thông tin và kết quả chính xác, đương đơn nên dựa vào Mẫu thông báo I-797 vì đây chính xác là thông báo chính thức do Cục Di Trú Mỹ (USCIS) gửi đến cho đương đơn để cập nhật tình trạng hồ sơ của họ.

(Cre: USCIS)