Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Khối Thịnh Vượng Anh

Liên Kết Trang Web Mới Cho Lịch Thị Thực Định cư Mỹ

Nhận tin tức mới
Liên Kết Trang Web Mới Cho Lịch Thị Thực Định cư Mỹ
11/12/2017

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã chuyển vị trí của Bản tin Lịch Thị thực Định cư hàng tháng tới đây. Tất cả các thông tin có trong Bản tin Lịch Thị thực Định cư (Visa  Bulletin) vẫn giữ nguyên.
Xem thêm cập nhật và phân tích Lịch Thị Thực Định cư  tháng 12 tại đây