Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Liên Kết Trang Web Mới Cho Lịch Thị Thực Định cư Mỹ

Nhận tin tức mới
11/12/2017

Bộ Ngoại giao Mỹ đã chuyển vị trí thông báo Bản tin Lịch Thị thực Định cư hàng tháng đến vị trí truy cập mới.

Tất cả các thông tin có trong Bản tin Lịch Thị thực Định cư (Visa  Bulletin) đã thông báo trước đây vẫn được giữ nguyên. Quý anh chị có thể truy cập tại đây để xem lịch mỗi tháng.

Xem thêm cập nhật và phân tích Lịch Thị Thực Định cư  tháng 12 tại đây