Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Định Cư Mỹ: Lịch Thị Thực Tháng 06/2012

Nhận tin tức mới
Định Cư Mỹ: Lịch Thị Thực Tháng 06/2012
17/06/2012

Bộ Ngoại giao Mỹ – Cục Lãnh sự đã thông tin chính thức về lịch cấp thị thực trong tháng 06/2012.

Diện bảo lãnh gia đình
  • F-1: Bảo lãnh con độc thân của công dân Mỹ
  • F-2A: Bảo lãnh vợ/ chồng & con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ
  • F-2B: Bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ
  • F-3: Bảo lãnh con đã kết hôn của công dân Mỹ
  • F-4: Bảo lãnh anh/chị/em ruột của công dân Mỹ

Diện bảo lãnh gia đình

Các khu vực khác

Trung Quốc

Ấn Độ

Mexico

Philippines

F1

22/06/2005

22/06/2005 

22/06/2005

15/05/1993 

01/07/1997

F2A

01/01/2010

01/01/2010

01/01/2010

08/12/2009

01/01/2010

F2B

15/04/2004

15/04/2004

15/04/2004

01/01/1992

08/12/2001

F3

01/04/2002

01/04/2002

01/04/2002

15/01/1993

22/07/1992

F4

08/01/2001

15/12/2000

08/01/2001

01/06/1996

22/01/1989

(Theo USCIS)