Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Lệnh Cấm Nhập Cảnh Mỹ Và Công Dân Việt Nam

Nhận tin tức mới
Lệnh Cấm Nhập Cảnh Mỹ Và Công Dân Việt Nam
08/02/2017
Tổng thống Trump đã ban hành một số Pháp Lệnh Điều hành (EO) liên quan đến di trú trong hai tuần đầu tiên của mình tại văn phòng chính phủ.
Một trong những Pháp Lệnh Điều hành (EO) của ông là lệnh đình chỉ chương trình tị nạn của Mỹ và cấm nhập cảnh các cá nhân từ các quốc gia được liệt kê trong danh sách 7 trong thời gian 90 ngày.
Các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng là người tị nạn từ bất cứ nước nào, cá nhân đi du lịch với hộ chiếu từ Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria, Yemen.
Công dân Việt Nam mang hộ chiếu Việt Nam không bị ảnh hưởng bởi sắc lệnh (EO) này. Cũng như các cá nhân từ bất cứ nước nào đang có thẻ xanh của Mỹ cũng sẽ không bị ảnh hưởng bởi EO này.
(Cre: White House)